Oddział Intensywnej Terapii Noworodka

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka – jest to największy tego typu oddział w województwie mazowieckim. Dwanaście nowoczesnych stanowisk intensywnej terapii pozwala na leczenie ciężko chorych noworodków zwłaszcza z małą < 1500g i ekstremalnie małą masą ciała, także tych ważących 600 czy 700 g. Oddział przeszedł gruntowną modernizację w 2018 r.

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka

Każde stanowisko wyposażone jest w inkubator przeznaczony do intensywnej terapii, respirator, monitor pozwalający na stały 24 godzinny zapis parametrów życiowych takich jak: czynność serca, oddechu, wysycenie krwi tlenem (saturacja), ciśnienie krwi czy ciepłotę ciała. Zestaw pomp infuzyjnych umożliwia prowadzenie właściwego żywienia parenteralnego i podawania leków dożylnych. Wszystkie leki przygotowywane są w warunkach pełnej jałowości w szpitalnej aptece przez wysokospecjalistyczny zespół farmaceutów klinicznych.

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka

W trosce o komfort przebywania ciężko chorych najmłodszych pacjentów wszystkie inkubatory przykryte są kolorowymi kocykami tłumiącymi hałas i izolującymi od środowiska oddziału.

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka

Rodzice to świadomi członkowie naszego zespołu. W zorganizowanej pierwszej w Polsce Szkole Rodziców Wcześniaka zdobywają wiedzę dotyczących ich chorych dzieci przeprowadzają ich przez trudny okres pobytu dziecka w szpitalu i przygotowują do opieki nad wcześniakiem w domu. Wykwalifikowani w stymulacji rozwoju fizjoterapeuci, neurologopeda, psycholog kliniczny i konsultant laktacyjny to zespół ludzi współpracujący na co dzień z  lekarzami, pielęgniarkami, a przede wszystkim rodzicami. To dzięki ich staraniom od pierwszych dni życia, tak wcześnie jak pozwala na to stan dziecka, fizjoterapeuci prowadzą ćwiczenia ruchowe stymulujące rozwój a także terapię oddechową ułatwiającą pracę oddechową dziecka i umożliwiającą krótsze stosowanie sztucznej wentylacji.

Wcześniak
Wcześniak
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka

Zapraszamy rodziców do czytania dla swoich dzieci, również tych leczonych w Oddziale Intensywnej Opieki Noworodka. Książki są dostępne bezpośrednio w  oddziale.

W naukę ssania zaangażowany jest cały zespół pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów oraz neurologopeda i konsultant laktacyjny. Dzięki fachowej pomocy udzielanej matkom przez konsultanta laktacyjnego większość nawet bardzo niedojrzałych dzieci opuszcza nasz szpital (czasem po dwóch, trzech, a nawet czterech miesiącach) karmionych piersią. Konsultant laktacyjny prowadzi także szeroką akcję edukacyjną podkreślającą zalety naturalnego karmienia. Dzięki niej matki naszych wcześniaków już od pierwszych godzin życia oddają swoim dzieciom siarę (pierwsze krople pokarmu) tak ważną dla zapobiegania zakażeniom i prawidłowej czynności niedojrzałego przewodu pokarmowego.

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka

Wszystkie te niezbędne, wysokospecjalistyczne procedury umożliwiają jak najkrótszy pobyt dzieci na oddziale intensywnej terapii i przekazanie ich do tzw. Oddziału Intenstywnej Terapii Noworodka i Oddziału Patologii Noworodka. Dalszy los dzieci wypisanych z Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka i Oddziału Patologii Noworodka śledzony jest w działającej przy klinice Poradni Neonatologicznej. Poradnia roztacza opiekę do trzeciego roku życia dziecka. W poradni obok lekarzy ze specjalnością z pediatrii, neonatologii i alergologii zatrudniony jest w niepełnym wymiarze godzin neurolog, psycholog i fizjoterapeuta. Poradnia prowadzi ocenę rozwoju wszystkich dzieci urodzonych przedwcześnie i dzieci urodzonych w stanie ciężkim leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii. Poradnia sprawuje także specjalną opiekę nad noworodkami z przedłużającą się żółtaczką prowadząc monitorowanie stężenia bilirubiny we krwi i oferując (wprowadzoną jako pierwsza placówka w Polsce) możliwość fototerapii domowej.

W Dziennym Oddziale Rehabilitacji prowadzona jest stymulacja noworodków wypisywanych z Oddziału Patologii Noworodka i Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka.

Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt do hipotermii ogólnoustrojowej dla noworodka, aparat do badań EEG.

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka po gruntownym remoncie
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka po gruntownym remoncie

Rodzice, których dziecko jest pacjentem Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka. otrzymują Informator z podstawowymi danymi o pracy oddziału, zasadami przebywania w oddziale i opieki nad noworodkiem, karmieniu pokarmem matki, kangurowaniu. Rodzice dowiedzą się z informatora o podstawowych problemach wiążących się z intensywną terapią noworodka, jakie badania mogą być wykonywane u dziecka, o urządzeniach medycznych wykorzystywanych w oddziale, opiece psychologicznej i fizjoterapeutycznej. Rodzice otrzymują również Poradnik Rodzica Wcześniaka.