Medyczne laboratorium mikrobiologiczne

Kontakt: tel. 22 59 66 429 lub 22 59 66 430

Kierownik Medycznego Laboratorium Mikrobiologicznego – mgr Małgorzata Sulik, specjalista w zakresie mikrobiologii.

Kontakt: tel. 22 59 66 177, e-mail: sulikm@poczta.szpitalkarowa.pl

W Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym pracują osoby z dużym doświadczeniem zawodowym, diagności laboratoryjni, wśród nich specjaliści z mikrobiologii oraz technicy analityki medycznej, laborant i sekretarka medyczna.

Laboratorium wykonuje diagnostykę mikrobiologiczną w zakresie drobnoustrojów tlenowych, beztlenowych i grzybów drożdżopodobnych 7 dni w tygodniu (również w niedziele i święta). Oprócz działalności diagnostycznej laboratorium aktywnie bierze udział w monitorowaniu zakażeń i monitorowaniu lekooporności izolowanych szczepów.

Badania wykonywane w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym są objęte systemem kontroli jakości wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej (POLMICRO), stosowane instrukcje i procedury są dostosowane do zaleceń ośrodków referencyjnych, personel stale podnosi swoje kwalifikacje a do wykonywania badań wykorzystywany jest wysokiej klasy sprzęt laboratoryjny.

Dzięki automatyzacji procesów diagnostycznych za pomocą systemu VITEK 2Compact do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów oraz system Bactec 9050 do wykrywania drobnoustrojów we krwi i innych płynach ustrojowych, skróceniu ulega czas oczekiwania na wynik, co pozwala na wcześniejsze zastosowanie terapii celowanej.

Dydaktyka