Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Kierownik pracowni – mgr Katarzyna Tarnowska – specjalista lab. transfuzjologii medycznej, specjalista lab. diagnostyki medycznej

Kontakt: tel. 22 59 66 197, e-mail: tarnowskak@poczta.szpitalkarowa.pl

Personel pracowni to wysoko wykwalifikowana kadra diagnostów laboratoryjnych z prawem wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz technik analityki medycznej. Wszyscy pracownicy posiadają aktualne uprawnienia serologiczne oraz zaświadczenia o przeszkoleniu dla pracowników szpitalnych banków krwi wydane przez RCKiK w Warszawie. Diagności laboratoryjni należą do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Zapewniamy odpowiednią jakość wykonywanych badań z zakresu immunohematologii zgodnie z rekomendacjami towarzystw naukowych oraz obowiązującymi przepisami prawa z krwiolecznictwa. Nasze osiągnięcia potwierdzone są bardzo dobrymi wynikami kontroli wewnątrz- i zewnątrz laboratoryjnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Dydaktyka

W pracowni prowadzone są zajęcia ze studentami V roku I Wydziału Farmaceutycznego kierunku Analityka Medyczna/ Medycyna Laboratoryjna – Praktyka wykonywania zawodu.

Badania wykonujemy metodami automatycznymi oraz manualnymi całodobowo. Dostępny panel badań:

Grupa krwi osoby dorosłej w układzie ABO i antygenu D z układu Rh.

Grupa krwi noworodka w układzie ABO ,antygenu D z układu Rh oraz BTA.

Przeglądowe badanie alloprzeciwciał i autoprzeciwciał skierowanych do antygenów krwinek czerwonych u biorców i kobiet ciężarnych.

Próba zgodności serologicznej.

Diagnostykę laboratoryjną konfliktu serologicznego między matką a płodem w układzie ABO i choroby hemolitycznej płodu/noworodka (ChHPN).

W przypadku badań z zakresu immunohematologii nie wymagane jest przygotowanie pacjenta do badania.