Oddział Onkologii Ginekologicznej

ODDZIAŁ ONKOLOGII GINEKOLOGICZNEJ

doc dr. hab med Paweł Derlatka
Kierujący Oddziałem Ginekologii Onkologicznej  – dr hab. n. med. Paweł Derlatka

Specjalista w dziedzinie: położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej

Oddział Onkologii Ginekologicznej zajmuje się leczeniem operacyjnym i chemioterapią nowotworów narządu rodnego zgodnie z wymaganiami specjalistów krajowych i zagranicznych. Prowadzimy leczenie onkologiczne podczas ciąży.

Zakres udzielanych świadczeń:
– leczenie operacyjne (endoskopia, chirurgia otwarta) nowotworów złośliwych i łagodnych narządu płciowego u kobiet;

– radykalne wycięcie macicy w nowotworach, tzn. macicy i przydatków z przymaciczem, węzłami chłonnymi i sklepieniem pochwy;

– chemioterapia nowotworów narządu rodnego standardowa i niestandardowa;
– specjalistyczna opieka ginekologiczno – onkologiczna po leczeniu w ramach Poradni Onkologii Ginekologicznej w przyszpitalnej Specjalistycznej Poliklinice.

Onkologia Ginekologiczna
Onkologia Ginekologiczna

Na leczenie do Oddziału Onkologii Ginekologicznej może być skierowana każda pacjentka ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia. Wszystkie pacjentki ze zmianami onkologicznymi w obrębie narządu rodnego przechodzą konsultację w Poradni Onkologii Ginekologicznej Specjalistycznej Polikliniki. Wstępnie wykonywana jest pełna diagnostyka przedoperacyjna: badania obrazowe – ultrasonografia, roentgen, tomografia komputerowa, oznaczane są markery nowotworowe w surowicy krwi, wykonywana jest analiza biochemiczna krwi.

Sala
Oddział Onkologii Ginekologicznej

Jeżeli badania wykażą obecność zmiany wymagającej interwencji chirurgicznej, pacjentka jest przygotowywana do operacji. Uzgadniany jest wtedy dogodny dla obu stron termin zabiegu.
 Materiał pozyskany podczas operacji jest badany w szpitalnej Pracowni Patomorfologii. W zależności od postaci histopatologicznej guza lekarz decyduje o czasie i sposobie rozpoczęcia leczenia uzupełniającego (chemio- lub radioterapii). Leczenie chemiczne odbywa się w oddziale Onkologii Ginekologicznej i rozpoczyna zazwyczaj się najszybciej jak to jest możliwe. Chore, wymagające naświetlań, są kierowane do innych ośrodków dysponujących specjalistycznym sprzętem.

Czas rozpoczęcia chemioterapii jest w dużej mierze uzależniony od ogólnego stanu pacjentki, m.in. gojenia się blizny pooperacyjnej. Leczenie chemiczne ustalane jest dla każdej pacjentki indywidualnie, wizyty w oddziale odbywają się zgodnie ze schematem leczenia chemicznego.

Wszystkie pacjentki naszego oddziału są objęte w późniejszym okresie stałą obserwacją ambulatoryjną. Oddział prowadzi terapię lekami najwyższej klasy, zarejestrowanymi w Polsce. Podczas stosowania leczenia cytostatycznego pacjentki otrzymują rutynowo leki osłonowe, co znacznie zmniejsza objawy uboczne chemioterapii.
Telefony do Oddziału Onkologii Ginekologicznej:
Położna Oddziałowa: tel. 22 59 66 514 
Konsola położnych: tel. 22 59 66 156
Pokój lekarski: tel. 22 59 66 512

PAKIET ONKOLOGICZNY NA KAROWEJ

 Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej realizuje Pakiet Onkologiczny w zakresie nowotworów narządu rodnego. Pacjentki z tzw. zieloną kartą, czyli „Kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego” mogą zgłaszać się do szpitala do:
– dalszej diagnostyki i leczenia ambulatoryjnego;
– operacyjnego leczenia szpitalnego;
– chemioterapii.
Zapewniamy wykonanie wszelkich niezbędnych badań laboratoryjnych i obrazowych, wysoki standard leczenia stacjonarnego, opiekę psychoterapeuty i fizjoterapeuty. Informacje na temat procedury przyjęcia do leczenia onkologicznego na podstawie zielonej karty można uzyskać pod nr. tel. 22 59 66 241. Koordynatorką pakietu onkologicznego jest Anna Wojciechowska.