Oddział Położniczy

Oddział Położniczy  – specyfiką Oddziału Położniczego jest opieka poporodowa nad położnicą i noworodkiem, zarówno po porodzie fizjologicznym,  jak i zabiegowym  oraz po cięciu cesarskim. Oddział Położniczy prowadzony jest w systemie rooming-in (matka wraz z dzieckiem przebywają razem w trakcie pobytu w szpitalu, co zapewnia współuczestniczenie w codziennej opiece nad noworodkiem). W czasie hospitalizacji matki mają zapewnioną profesjonalną opiekę i doradztwo w zakresie karmienia naturalnego, zasad pielęgnacji i higieny w połogu oraz odżywiania. Czynny udział w opiece nad dzieckiem pomaga uzyskać większą pewność siebie i przygotować do samodzielnej opieki w domu po wypisaniu dziecka ze szpitala. Badania noworodka odbywają się przy matce, co umożliwia otrzymanie bezpośredniej informacji o stanie zdrowia dziecka oraz wyjaśnienie wszelkich niepewności i niepokojów. 

Pacjentki po cięciu cesarskim są przekazywane z Bloku Operacyjnego do Sali Pooperacyjnej gdzie najczęściej przebywają razem z dzieckiem,   Tutaj ma miejsce pierwszy bezpośredni kontakt ciała noworodka z ciałem matki, zwany „skóra do skóry”.   W sytuacji oddzielenia dziecka od matki położna opiekująca się ręcznie odciąga  siarę i  przekazuje pokarm dla dziecka, którym opiekują się położne z Oddziału Patologii Noworodka.
Planowe wypisy realizowane są po badaniach lekarskich i przy braku przeciwwskazań do wypisu ze strony matki i jej dziecka.

Oddział Położniczy
Oddział Położniczy

Po porodzie pacjentka jest przenoszona do Oddziału Położniczego, znajdującego się na drugim piętrze budynku szpitala od Wybrzeża Kościuszkowskiego.

Pacjentka najczęściej przekazywana jest po porodzie do jednego z dwóch oddziałów:
– położnictwo A
– położnictwo B

Pokoje są  dwu-, lub trzyosobowe, jedna sala jest czteroosobowa. Dwa przylegające do siebie pokoje dwuosobowe mają zazwyczaj jedną wspólną łazienkę. Wszystkie sale są wyposażone w parawany oddzielające łóżka.

Każda sala dla położnic jest wyposażona w stanowisko do pielęgnacji noworodka, szafki przyłóżkowe oraz komody, gdzie można rozpakować własne rzeczy.

Łóżka dla pacjentek są sterowane pilotem, dzięki czemu można ustawić materac w dogodnej dla siebie pozycji. Łóżka mają system przywoławczy oraz lampkę nocną. Alarmowe dzwonki są również w każdej łazience.

Oddział położniczy łóżko
Oddział położniczy łóżko

Na korytarzu Oddziału Położniczego znajdują się dwie kuchenki mikrofalowe. Jedna z nich służy tylko do sterylizacji akcesoriów do laktatorów, butelek i smoczków. Nie wolno w niej podgrzewać jedzenia. Służy do tego druga kuchenka (patrz oznakowanie na urządzeniach). Na korytarzu do dyspozycji pacjentek jest lodówka do przechowywania żywności, lodówka do przechowywania odciągniętego pokarmu dla noworodków, czajnik.

Można mieć przy sobie telefon komórkowy, nie należy go jednak używać w trakcie zabiegów ani podczas wizyty w Oddziałach Intensywnej Terapii Noworodka i Patologii Noworodka, gdyż może zaburzać pracę aparatury medycznej. Prosimy o nieużywanie telefonów podczas obchodów lekarskich lub zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych przez położne i pielęgniarki noworodkowe.

Oddział Położniczy posiada nowoczesną salę dla pacjentek po cięciach cesarskich oraz pokoje zabiegowe dla matek oraz noworodków.

Sala pooperacyjna w Oddziale Położniczym
Sala pooperacyjna w Oddziale Położniczym
Sala pooperacyjna w Oddziale Położniczym
Sala pooperacyjna w Oddziale Położniczym

Sala pooperacyjna w Oddziale Położniczym

W Oddziale Położniczym pacjentka znajduje się pod obserwacją lekarzy i położnych, a jej dziecko pod opieką neonatologów.
Podczas pobytu w oddziale położne uczą pielęgnacji dziecka, pokazują jak utrzymać w czystości pępek i jak przewijać dziecko. Noworodek zazwyczaj przebywa w oddziale we własnych ubrankach i ma własne kosmetyki i akcesoria.

Karmienie piersią
Karmienie piersią

Karmienie Piersią

Jedną z najistotniejszych spraw w okresie połogu jest nauka karmienia piersią. Każda położna udziela porad laktacyjnych – pomaga przystawić dziecko do piersi, pokazuje najwygodniejsze dla mamy i dziecka pozycje do karmienia. W szpitalu pracują również certyfikowane doradczynie laktacyjne, które pomogą  w przypadku wystąpienia trudności w karmieniu, bolesności piersi, nawale pokarmowym, uszkodzenia brodawki sutkowej.

Specjalnie dla naszych pacjentek została stworzona broszura „Sekrety karmienia piersią”, w której w sposób przystępny ujęte są najważniejsze problemy związane z laktacją, jak np.: od czego zacząć karmienie, jak się do niego przygotować, jak rozpoznać czy dziecko się najada, odżywianie mamy karmiącej. Opisane są najczęstsze problemy laktacyjne, podane są informacje na temat karmienia wcześniaków i dzieci przebywających w szpitalu, zasady przechowywania i transportu pokarmu dla nich. W oddziale można wypożyczyć laktator na czas pobytu w szpitalu lub do domu.

Sekrety karmienia piersią

Sekrety karmienia piersią

Jeżeli jest to niezbędne, pacjentki mogą korzystać z pomocy psychologa i fizjoterapeuty. O podjęciu każdego typu terapii decyduje lekarz.

Sredni czas pobuty wynosi trzy lub cztery doby i może się przedłużyć ze ze względu na stan zdrowia matki lub dziecka.

W trakcie pobytu w szpitalu dziecko ma wykonywane obowiązkowe szczepianie oraz badania przesiewowe.

Po wypisie mama zostanie zaproszona na kontrolne badanie do przyszpitalnej Specjalistycznej Polikliniki, a dziecko na obowiązkowe badania przesiewowe do Poradni Neonatologicznej, mieszczącej się również w Poliklinice.

Na wizyty kontrolne w Poradni Neonatologicznej są zapraszane również dzieci urodzone przedwcześnie, które wymagały leczenia w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka oraz Oddziale Patologii Noworodka. Regularne konsultacje, które mogą trwać nawet do drugiego roku życia dziecka, mają na celu obserwację jego rozwoju psychomotorycznego – w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dziecko jest kierowane na leczenie do odpowiedniego specjalisty. Jeżeli lekarz uzna za niezbędne, dziecko może być skierowane do Dziennego Oddziału Rehabilitacji Niemowląt naszego Szpitala.

Odwiedziny (fragment regulaminu)

Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie, w godzinach 12:00-20:00.

Noworodka w Oddziale Patologii Noworodka i Oddziale Intensywnej terapii Noworodka jednocześnie może odwiedzać tylko jedna osoba.

Dzieci do 12 roku życia nie mogą być wprowadzane na oddziały.
W czasie obchodu lekarskiego odwiedzający nie mogą przebywać w sali pacjentów.
Prosimy o niesiadanie na łóżku chorego oraz na łóżkach innych pacjentów.
Na terenie Szpitala nie mogą przebywać osoby w stanie nietrzeźwym.
Na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

Nie udzielamy porad medycznych telefonicznie. Z uwagi na ochronę danych osobowych nie udzielamy informacji o osobach hospitalizowanych w oddziale.

Ważne telefony:

Konsola położnych Oddziału Położniczego22 59 66 129