Oddział Patologii Ciąży

Oddział Patologii Ciąży – do oddziałów patologii ciąży trafiają pacjentki u których wystąpiły powikłania ciąży wymagające stałego monitorowania i leczenia, a opieka ambulatoryjna nie zapewnia bezpiecznego przebiegu ciąży.
Należy pamiętać, że w większości przypadków ciąża przebiega prawidłowo. Zdarza się jednak, że zmiany zachodzące podczas ciąży sprzyjają rozwojowi niektórych chorób, które mają istotny wpływ na jej przebieg oraz na zdrowie matki i płodu. Niekiedy ciąża powoduje nasilenie przebiegu wcześniej istniejących schorzeń. Wcześniej wykryty problem, pozwala na objęcie kobiety ciężarnej lepszą opieką i tym samym zwiększa się szansa na pomyślne zakończenie ciąży.
W oddziałach patologii ciąży Szpitala przy ul. Karowej jednocześnie może przebywać 25 pacjentek.

Ważne telefony:
Sekretariat Oddziału: 22 596 65 27
Pokój Lekarski: 22 596 61 28
Konsola położnych: 22 596 61 26 lub 22 596 64 54
Położna Oddziałowa: 22 596 64 39
Poradnia Diabetologiczna: 22 596 61 10.

Oddziały Patologii Ciąży mieszczą się obecnie w nowo wybudowanej części Szpitala od ul. Dobrej.
Oddziały Patologii Ciąży

Cukrzyca w ciąży

Nasz szpital jest największym w regionie ośrodkiem, w którym obejmujemy kompleksową opieką kobiety ciężarne z cukrzycą. Ciąża zmienia przebieg cukrzycy, a cukrzyca pogarsza wyniki położnicze. Ważne jest aby kobiety, które mają zdiagnozowaną cukrzycę i planują zajść w ciążę, dbały o prawidłowy poziom cukru we krwi, co zdecydowanie zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań zarówno u niej jak i u płodu.
Szacuje się, że w około 3-6% ciąż cukrzyca występuje po raz pierwszy w trakcie ciąży, dlatego badanie w kierunku wykrycia tego schorzenia są przeprowadzane rutynowo u wszystkich pacjentek na początku ciąży oraz między 24 a 28 tygodniem ciąży (test obciążenia glukozą).
Niekorzystnym skutkiem nierozpoznanej lub źle prowadzonej cukrzycy ciężarnych mogą być wady wrodzone płodu, zgon wewnątrzmaciczny lub nadmierna wielkość płodu (makrosomia), której konsekwencją są urazy okołoporodowe oraz potrzeba wykonania cięcia cesarskiego. U ciężarnych z cukrzycą mogą pojawić się takie objawy jak: nadciśnienie, stan przedrzucawkowy, zakażenia dróg moczowych, poród przedwczesny, wielowodzie.

Pacjentki z cukrzycą ciążową przychodzą do nas na dzień lub dwa przed przewidywanym terminem porodu. Pacjentki są badane, wtedy też podejmowana jest decyzja, czy poród może odbyć się siłami natury. Wybór terminu rozwiązania w ciąży powikłanej cukrzycą jest zależny od stanu ciężarnej oraz poziomów glikemii, od zaawansowania ciąży i ewentualnych objawów zagrożenia płodu.
Ponieważ dojrzewanie płodu u matek chorych na cukrzycę może być opóźnione, istnieje obecnie tendencja, by w miarę możliwości poród odbywał się w terminie porodu. Pacjentki, które chorują na cukrzycę od wielu lat, jak również te, którym towarzyszą dodatkowe powikłania, mogą przebywać w naszych oddziałach patologii ciąży nawet kilka tygodni. Pacjentki Oddziału Patologii Ciąży są objęte opieką specjalistów fizjoterapii oraz psychoterapeutów. Rocznie hospitalizujemy około 500 pacjentek z cukrzycą.


Dieta dla ciężarnej chorej na cukrzycę

Zalecenia żywieniowe dla kobiet ciężarnych chorych na cukrzycę ciążową.

Cukrzyca ciążowa to nietolerancja węglowodanów po raz pierwszy rozpoznana w okresie ciąży. Celem leczenia cukrzycy jest zapewnienie prawidłowego rozwoju płodu. Uzyskanie prawidłowych wyników leczenia ma nierozerwalny związek z utrzymaniem prawidłowego poziomu cukru we krwi matki – niedopuszczanie do za wysokich poziomów glukozy.

Podstawowym elementem leczenia cukrzycy (uzyskania prawidłowych poziomów cukru we krwi) jest stosowanie odpowiedniej diety, która stanowi profilaktykę hiperglikemii. Dieta z ograniczeniem węglowodanów łatwo przyswajalnych polega na świadomym, racjonalnym odżywianiu. Prawidłowo skomponowany jadłospis, dostarcza wszystkich składników odżywczych, witamin, składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju płodu.

Stosowanie się do zaleceń dietetycznych zapobiega powikłaniom u matki, zabezpiecza przed nadmiernym przyrostem masy ciała w ciąży oraz sprzyja prawidłowemu rozwojowi płodu.

Jeżeli ma Pani zdiagnozowaną cukrzycę ciężarnych, prosimy o kontakt w godz. 7.00-14.00 pod nr tel. 22 59 66 110.

W każdej sali znajduje się szafa na rzeczy pacjentek.
W każdej sali znajduje się szafa na rzeczy pacjentek.

Nadciśnienie tętnicze

Jednym z najczęstszych powikłań ciąży jest nadciśnienie tętnicze – występuje u około 10-12% ciężarnych. Nasz ośrodek specjalizuje się również w prowadzeniu pacjentek z nadciśnieniem przewlekłym, zdiagnozowanym przed ciążą. Dobrze jest, przed zajściem w ciążę określone są przyczyny i stopień nadciśnienia tętniczego oraz wdrożone skuteczne, bezpieczne dla ciężarnych leczenie hipotensyjne. Ważnym elementem terapii przed ciążą jest stosowanie odpowiedniej niskosolnej diety, aktywności ruchowej prowadzącej do zmniejszenia wagi ciała u kobiet z nadwagą, unikanie używek, czyli alkoholu i papierosów. Ciężarne takie wymagają regularnej kontroli przebiegu ciąży wraz z oceną stanu płodu, zalecany jest wypoczynek z ograniczeniem aktywności fizycznej.
Pacjentki z nadciśnieniem tętniczym hospitalizujemy wtedy, kiedy nie da się unormować wartości ciśnienia w warunkach ambulatoryjnych lub istnieje podejrzenie, że może mieć ono wpływ na dobrostan płodu.

Łazienka z WC i prysznicem w każdym pokoju.
Łazienka z WC i prysznicem w każdym pokoju.
Łóżka są sterowane pilotem.
Łóżka są sterowane pilotem.

Choroby wątroby

Jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków w regionie, w którym oznaczany jest poziom kwasów żółciowych u pacjentek z cholestazą ciężarnych – nieprawidłową reakcją wątroby na wysoki poziom estrogenów i progesteronu wytwarzanych przez łożysko. Głównym objawem cholestazy jest uporczywy świąd skóry bez wysypki. Z tym schorzeniem wiąże się podwyższone ryzyko dla płodu, dlatego konieczna jest hospitalizacja.
Leczymy zespół HELLP – jest to choroba wątroby specyficzna dla ciąży, stanowiąca bezpośrednie zagrożenie życia. Zespół ten dotyczy około 0,2-0,3 % ciężarnych. Objawy to przede wszystkim ból w nadbrzuszu, nudności, wymioty, bóle głowy, białkomocz i narastające obrzęki. Powikłania zespołu HELLP prowadzą do: krwotoków, zgonów płodu, pęknięcia wątroby, niewydolności nerek, obrzęku płuc. Postępowanie terapeutyczne w zespole HELLP opiera się na leczeniu farmakologicznym i wczesnym ukończeniu ciąży.

Z okien oddziału rozciąga sie widok na Mariensztat.
Z okien oddziału rozciąga się widok na Mariensztat.

Choroby nerek

Nawet podczas niepowikłanej ciąży czynność nerek zmienia się. Zdrowie płodu i wydolność nerek matki w przyszłości mogą być poważnie zagrożone, jeżeli przed zajściem w ciążę u kobiety stwierdzono upośledzenie czynności nerek, niewyrównane nadciśnienie tętnicze, białkomocz prowadzący do zespołu nerczycowego i dołączające się zakażenia układu moczowego.
Wszystkie te cechy łącznie i każda z osobna wywierają niekorzystny wpływ na stan zdrowia matki i płodu. Nasz szpital specjalizuje się w prowadzeniu pacjentek z takimi chorobami nerek jak: przewlekłe zapalenie kłębuszkowe nerek, zespół nerczycowy, kamica, niewydolność nerek.
Pod opieką naszych specjalistów są również pacjentki po przeszczepieniu nerki oraz wymagające stałej dializoterapii. Ciąże takie są prowadzone najpierw w Specjalistycznej Poliklinice, a w razie potrzeby pacjentki te są hospitalizowane w Oddziale Patologii Ciąży.

Dozownik z płynem dezynfekcyjnym do rąk jest zawieszony przy każdym łóżku. Jest to element szpitalnej polityki walki z zakażeniami.
Dozownik z płynem dezynfekcyjnym do rąk jest zawieszony przy każdym łóżku. Jest to element szpitalnej polityki walki z zakażeniami.

Zagrożenie porodem przedwczesnym

Pacjentki zagrożone porodem przedwczesnym mogą przebywać w naszych Oddziałach Patologii Ciąży nawet kilka tygodni. W przypadku tych pacjentek istnieje ryzyko urodzenia dziecka między 23 a 37 tygodniem ciąży o masie ciała od 500 g do 2500 g, dotyczy to szczególnie ciąż mnogich. Wcześniaki, zwłaszcza te urodzone poniżej 32. tygodnia ciąży wykazują różnego stopnia objawy niedojrzałości narządów, dlatego ważne jest, aby uzyskały od początku wysokospecjalistyczną opiekę i leczenie.
W naszym szpitalu znajdują się specjalistyczne oddziały, w których są leczone najmniejsze i najbardziej chore noworodki, przygotowane do niesienia pomocy w najtrudniejszych przypadkach. Są to oddziały: Intensywnej Terapii Noworodka oraz Patologii Noworodka. Każdego roku w naszym szpitalu przychodzą na świat dzieci z ciąż trojaczych, a co kilka lat rodzą się u nas czworaczki.
Dużo czasu spędzają w naszych oddziałach pacjentki z łożyskiem przodującym, usadowionym nieprawidłowo, zakrywającym częściowo lub całkowicie ujście wewnętrzne szyjki macicy. W przypadku wystąpienia krwotoku, a zdarza się to bardzo często, jest on gwałtowny i zagrażający życiu matki i dziecka. Jedynym rozwiązaniem jest wtedy cięcie cesarskie.
Leczymy również pacjentki z zaburzeniami krzepliwości krwi, chorobami autoimmunologicznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi, odpływającym przedwcześnie płynem owodniowym.